Informatie

Voorzijde Het Financieele Dagblad

Het Financiële Dagblad is dé nieuws- en inspiratiebron die financieel-economische betekenis geeft aan de ontwikkelingen in de wereld.
Waar Het Financiële Dagblad van maandag t/m vrijdag vooral op het zakelijk leven gericht is, biedt FD Weekend inspiratie en verdieping.

Redactionele speerpunten:
Economie & Politiek, Ondernemen en Beurs

Lezersprofiel:
Met Het Financiële Dagblad bereikt u een kwalitatief hoogwaardige doelgroep van ondernemende mensen. Zij behoren tot de hogere welstandsklassen en zijn sterkt vertegenwoordigd in het hoger- en topsegment van het bedrijfsleven, binnen MKB, grotere organisaties en overheid.
Ze zijn de beslissers van Nederland en zij die zich aan hen willen spiegelen.

Oplage en Bereik:
De printoplage van Het Financiële Dagblad is 49.239ex.
Het gemiddelde bereik van het Financiële Dagblad ma t/m za. is 126.000 personen
Het bereik van FD Weekend is 143.000 personen