Informatie

Cover MAX Magazine

Met als motto “Uw gids voor tv en plezierig leven” bereikt Max Magazine van Omroep Max elke week tienduizenden actieve 50-plussers. Het blad bevat naast de uitzendschema’s artikelen die aansluiten bij de doelgroep. Denk hierbij aan vaste rubrieken over onder meer gezondheid.

MAX Magazine heeft een verspreide oplage van circa 197.500 ex.
(170.000 exemplaren gaan naar abonnees en 31.500 exemplaren gaan in de losse verkoop) 

MAX Magazine bereikt per uitgave gemiddeld 412.000 m/v

MAX Magazine verschijnt 6x per jaar met een oplage van 422.000ex. in
combinatie met het MAX Ledenblad - hiervoor gelden speciale advertentie
tarieven.