Informatie

Cover MAX Magazine

Met als motto “Uw gids voor tv en plezierig leven” bereikt Max Magazine van Omroep Max elke week tienduizenden actieve 50-plussers. Het blad bevat naast de uitzendschema’s artikelen die aansluiten bij de doelgroep. Denk hierbij aan vaste rubrieken over onder meer gezondheid.

MAX Magazine heeft een verspreide oplage van circa 153.000 ex.
(122.500 exemplaren gaan naar abonnees en 30.500 exemplaren gaan in de losse verkoop) (peildatum 1/10/2018)

MAX Magazine bereikt per uitgave gemiddeld 392.000 m/v
(NOM printmonitor - 2016/2-2017/1)