Informatie

Cover AVRO bode

Avrobode verschijnt wekelijks en heeft een verspreide oplage van 156.335 ex. en een gemiddeld bereik van 320.000 m/v

Lezerskern:

  • Geslacht: mannen en vrouwen
  • Leeftijd: 50-64 en 65+
  • Sociale Klasse: B2/C
  • Gezinsfase: oudere alleenstaanden, oudere 2-persoonshuishoudens en huishoudens met kinderen > 14 jaar
  • Pijlers: beauty, culinair, wonen, tuinieren, toerisme, gezondheid, financien, rtv.