Informatie

Cover MAX Magazine

Met als motto “Uw gids voor tv en plezierig leven” bereikt Max Magazine van Omroep Max elke week tienduizenden actieve 50-plussers. Het blad bevat naast de uitzendschema’s artikelen die aansluiten bij de doelgroep. Denk hierbij aan vaste rubrieken over onder meer gezondheid.

MAX Magazine heeft een verkocht oplage van circa 238.00 ex.
(190.000 exemplaren gaan naar abonnees en 48.000 exemplaren gaan in de losse verkoop) 


MAX Magazine verschijnt 6x per jaar met een oplage van 446.000ex. in
combinatie met het MAX Ledenblad - hiervoor gelden speciale advertentie
tarieven.