Specificaties

Cover RaceFan Formule 1

  • Bladspiegel: 280 x 230mm
  • Zetspiegel: 260 x 210mm
  • Materiaal: compleet materiaal / PDF
  • De opdrachtbevestiging ontvangt u van ERAN Media. 
  • De nota voor de plaatsingen ontvangt u van ERAN Media
  • Op de overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van RaceFan Formule 1 van toepassing