Specificaties

Cover Top Gear Magazine

  • Op de pagina is ruimte voor minimaal 1 en maximaal 4 adverteerders.
  • Bij 1 vak wordt er een 1/4 shoppingpagina opgemaakt, bij 2 een ½ pag.
  • Na de reservering (bij ERAN Media)  de concepttekst (maximaal 80 woorden) + beeld mailen / sturen naar Eran Media.
  • De Opdrachtbevestiging ontvangt u van ERAN Media.
  • De nota voor de plaatsing ontvangt u van de betreffende uitgever.
  • Gebruik van logo’s is niet toegestaan – coupons + 25% toeslag.
  • Adverteerders krijgen de pagina voorgelegd ter controle.
  • De algemene voorwaarden van VDS Magazines zijn van toepassing.